Verwijzers

Animatie GLI

[/db_pb_video]
l

Verwijzen naar GLI

De huisartsenpraktijk verwijst deelnemers voor de GLI via VIPlive Calculus. Alle leefstijlcoaches die zijn aangesloten bij ROEPNN hebben hier toegang tot en kunnen hier gevonden worden.

Voor de vergoeding van de GLI is een verwijzing noodzakelijk.

Op dit moment wordt er nog gekeken naar een passende manier van verwijzen voor medisch specialisten. Wanneer een patiënt verzekerd is bij Menzis mag ook een bedrijfsarts verwijzen.

 

Verschillende GLI programma's

Het doel van de GLI-programma’s is een blijvende gedragsverandering en gezonde leefstijl op lange termijn. Een deelnemer kan begeleiding krijgen van meerdere professionals , zoals een leefstijlcoach, diëtist, en fysiotherapeut. De focus van het leefstijlprogramma ligt op drie punten:

  • Beweging
  • Voeding
  • Gedragsverandering

Dit moet leiden tot:

  • Betere lichamelijke fitheid
  • Gewichtsverlies
  • Betere kwaliteit van leven

Beweegkuur

In het Beweegkuur programma coacht de leefstijlcoach de deelnemers op gedragsverandering en monitort de  voortgang van de deelnemer op generieke en persoonlijke doelen. Daarnaast wordt gezocht en begeleid naar passende beweegactiviteiten in regulier beweegaanbod.

Hierbij wordt de leefstijlcoach gesteund door de beweegprofessional en voedingsprofessional. Het programma bestaat uit enkele individuele contactmomenten en een aantal groepsbijeenkomsten per jaar.

Cool

Het CooL-programma wordt uitgevoerd door één professional: de leefstijlcoach, die gericht is op het stapsgewijs verbeteren van het leefpatroon om zo een duurzame verandering van de leefstijl te realiseren met als uiteindelijke doel het bewerkstelligen van gewichtsverlies, het verbeteren van de lichamelijke fitheid, het realiseren van gezondheidswinst en het verbeteren van de kwaliteit van leven. 

Ook dit programma bestaat uit een aantal individuele contactmomenten en groepsbijeenkomsten waarin voorlichting wordt gegeven.

Slimmer

Het SLIMMER programma bestaat uit een voedings- en beweegprogramma van zes maanden. Daarna start het uitstroomprogramma van 18 maanden, waarbij deelnemers begeleid worden naar lokaal sport- en beweegaanbod en ondersteund door terugkom- en monitoringsmomenten. De diëtist is ook betrokken.

Dit programma is ook multidisciplinair en bevat naast individuele contactmomenten ook sportmomenten in het eerste halfjaar. Dit is onder begeleiding van een fysioherapeut.

SSiB

Samen Sportief in Beweging is een multidisciplinaire GLI waarbij de beweegprofessional, voedingsprofessional en sportaanbieders laagdrempelig sessies op maat aanbieden. Deze interventie is zeer geschikt voor mensen uit de kwetsbare doelgroep met beperkte gezondheidsvaardigheden. Tijdens de cursus SSiB wordt op buurtniveau een daadwerkelijke verbinding gelegd tussen zorgverlening, welzijn en sport- en beweegaanbod. De leefstijlcoach draagt indien noodzakelijk zorg voor ondersteuning van de deelnemers richting het sociale domein (b.v. maatschappelijk werk, schuldsanering).