Veelgestelde vragen

Wat zijn de voordelen voor mij van deze Zorggroep?

De zorggroep ROEPNN beoogt met elke zorgverzekeraar een contract af te sluiten. Dus geen machtigingen meer, geen uitsluitingen meer of dat de cliënt eerst zelf moet declareren. Je declareert aan de zorggroep en krijgt van hen uitbetaald. Voor jou als LC geldt dat je nog steeds hetzelfde tarief uitbetaald krijgt, wat je nu ook krijgt, met minder administratieve handelingen rondom het aanmelden en declareren van de deelnemers.

De voordelen nog een keer op een rij:

 • Zichtbaarheid leefstijlcoaches: 1 aanspreekpunt in 1e lijn namens leefstijlcoaches voor stakeholders
 • Vindbaarheid leefstijlcoaches: website/platform
 • Belangenbehartiger: onderhandelingen en volgbeleid zorgverzekeraars/tarief
 • Kwaliteitsborging: van elkaar leren a.d.h.v. data, verbeteren zorgverlening GLI; delen van de successen, uniforme werkwijze
 • Gesprekspartner en verbinder: verbeteren toeleiding GLI vanuit huisartsen (GHC), ziekenhuizen, bedrijfsartsen, aanspreekpunt gemeente t.b.v. borging GLI lokaal
 • Platform waarin we door de lijnen heen samen kunnen werken: 1 systeem voor verwijzingen, declaraties en kunnen communicere
 • Administratieve lasten zo laag mogelijk houden (declaraties ZV, RIVM)
Moet je als aanbieder van de GLI lid zijn van de DCG of FKN om de GLI te kunnen aanbieden?

Nee, iedere GLI-aanbieder die voldoet aan de voorwaarden kan een contract krijgen met zorggroep ROEPNN. Je hebt alleen invloed op het beleid van zorggroep ROEPNN als je lid bent van DCG of FKN.

 

De voorwaarden voor leefstijlcoaches:

 • Geaccrediteerde opleiding tot leefstijlcoach heeft afgerond, en
 • Is geregistreerd in het BLCN, en
 • Voor de GLI die hij uitvoert staat geregistreerd in het specifiek bij deze GLI horend register

OF 

 • BIG geregistreerd is, en
 • Geregistreerd is in het CKR of bij het keurmerk fysiotherapie is opgenomen of in het KP, en
 • Beschikt over aantekening in kwaliteitsregister waaruit blijkt dat hij beschikt over de competenties van een leefstijlcoach, en
 • Voor de GLI die hij uitvoert staat geregistreerd in het specifiek bij deze GLI horend register
Wat voor organisatievorm is ROEPNN?

Een coöperatie a.u. De coöperatie ROEPNN heeft twee leden, DCG en FKN. De leden van DCG en FKN hebben via de voor die coöperatie geldende stemrechtregeling invloed op de stem van DCG of FKN in de coöperatie ROEPNN.

Wat is mijn rechtspositie t.o.v. de Zorggroep?

Je bent onderaannemer.

Hoe gaat het verwijzing- en declaratieproces?

Je declareert rechtstreeks aan zorggroep ROEPNN en zorggroep ROEPNN declareert bij de diverse verzekeraars. De verwijzingen worden rechtstreeks naar jou als leefstijlcoach gestuurd.

Zorggroep ROEPNN gaat deze processen uitwerken en delen met jullie.

Met welk computerprogramma gaat worden gedeclareerd?

Zorggroep ROEPNN is in gesprek met Topicus, de leverancier van VIP-live. De werkgroep ICT heeft na onderzoek het advies voor VIP-live gegeven. Dit is door Zorggroep ROEPNN overgenomen. Het programma VIP-live is bekend bij veel huisartsen in onze provincie. Dit is voor het verwijzen een grote pre.  Naast verwijzen kan er ook worden gedeclareerd. Er zijn nu gesprekken zijn over de laatste afstemming en implementatie. Jullie worden hiervan op de hoogte gehouden.

Tijdens de bijeenkomst van 1 december werd aangegeven dat er een kopie verwijsbrief naar ROEPNN gaat (is de bedoeling). Wat is daarvoor de reden? Welk belang heeft de zorggroep bij de verwijzing? Mag het AVG gezien wel?

De reden voor deze kopie is dat zonder verwijzing wordt de GLI niet goedgekeurd voor een declaratie. De zorggroep ROEPNN wil, het liefst voordat er gedeclareerd wordt, dat deze aanwezig is. Anders kan de zorggroep in de financiële problemen komen door het niet ontvangen van geld voor de door de leefstijlcoach gedeclareerde zittingen, die wel door de zorggroep al zijn uitbetaald. De zorggroep is met VIP-Live in gesprek over hoe deze check eruit kan zien. Natuurlijk wordt de oplossing getoetst aan geldende wetgeving waaronder de AVG.

Volgen andere verzekeraars de voorwaarden en het tarief van Menzis vanaf 2022?

Er is een gentlemens-agreement onder de zorgverzekeraars dat ze de preferente zorgverzekeraar volgen, het volgbeleid. Verre zorgverzekeraars kunnen dit volgverzoek op inhoud en tarief volgen, maar hebben ook de mogelijkheid om hiervan af te wijken. Echter, dit is in de praktijk nauwelijks voorgekomen. We zullen hier als ROEPNN alert op zijn.

Krijgen we straks een contract met alle zorgverzekeraars?

De zorggroep ROEPNN beoogt met elke zorgverzekeraar een contract af te sluiten.

De GLI groepen die al zijn gestart in 2019 en 2020, hoe moet ik die declareren?

Als zorggroep ROEPNN moeten we per 1 januari alle lopende GLI trajecten overnemen. Een klus die zorgvuldig en correct moet worden uitgevoerd. De GLI groepen die gestart zijn vóór 01–01-2022 declareer je zelf op de ‘oude manier’.

Moet ik als leefstijlcoach ook BTW afdragen?

Ja, je bent zelf BTW-plichtig. Hier verandert niets aan met de komst van zorggroep ROEPNN

Wanneer kan ik het contract verwachten?

Per 1 januari 2022 gaat het nieuwe contract in. Zorggroep ROEPNN hoopt dit contact zo snel mogelijk aan jullie te kunnen presenteren

Hoe kan een deelnemer of huisarts mij vinden?

De (huis)artsen met wie je nu samenwerkt kunnen jou als LC rechtstreeks benaderen. Bijvoorbeeld via de Zorgvinder van Menzis, via VIPlive of via jouw eigen communicatie. Zorggroep ROEPNN heeft nauw contact met GHC, zij zullen ook de huisartsen actief informeren over ons bestaan om de toeleiding naar de GLI te verbeteren. Zorggroep ROEPNN is druk bezig met het maken van een website met een goede zoekfunctie waardoor je ook via die weg goed te vinden bent.

Zijn mijn gegevens nog wel te vinden via Zorgvinder van Menzis?

Ja, Menzis heeft beloofd, om sowieso in 2022, naast de zorggroep de individuele aanbieder op hun zorgvinder te zetten. Daarnaast krijgt onze website een zoekfunctie om aanbieders van de GLI te vinden, hiermee ben je vindbaar voor deelnemers, huisartsen en andere stakeholders (denk aan medisch specialist of arbo-arts of sociaal domein).

Is er een website?

De zorggroep is bezig met ontwikkeling van de website. Inmiddels is deze te vinden via www.zorggroep-roepnn.nl

Waar kan ik terecht met vragen voor de zorggroep?

Je kunt een mail sturen naar info@zorggroep-roepnn.nl

Er wordt in de documentatie aangegeven dat alleen patiënten gedeclareerd kunnen worden die ontvangen zijn via VIPLive, maar wat als een verwijzer rechtstreeks naar de praktijk verwijst?

Alle huisartsen hebben toegang tot VIPlive en kunnen via deze wijze de clienten voor de GLI rechtstreeks naar de leefstijlcoach verwijzen. Er wordt dus niet naar ROEPNN verwezen.

Zijn de huisartsen geïnformeerd over verwijzen via VIPlive?

Wij hebben regelmatig gesprekken met de GHC. Communicatie over ROEPNN en verwijzen via vip is door ons aan de GHC gestuurd. Op 12 april heeft de GHC hierover een nieuwsbrief verspreid onder de achterban. Deze is te vinden via: https://www.ghcgroningen.nl/over-de-ghc/nieuws/2022/04/1037628-verwijzing-gecombineerde-leefstijl-interventie-gli-via-viplive

Hoe zit het met de lopende trajecten en naar wie sturen we de verwijzingen? Kunnen de lopende trajecten die met andere verzekeraars lopen ook op de oude manier gedeclareerd worden

Alle lopende trajecten, dwz trajecten die gestart zijn in 2020 of 2021 worden op de gebruikelijke wijze door jou gedeclareerd. Verwijzingen kun je zelf archiveren en hoef je niet naar ROEPNN te sturen.

Hoe gaat het als iemand een half jaar stopt om bijv. persoonlijke redenen?

Voor vergoeding van de declaratie is het van belang dat er aaneengesloten kwartalen worden gedeclareerd. Het maximale gat tussen 2 contactmomenten kan bijna 6 maanden zijn zonder af te wijken van de ‘aangesloten kwartalen’ regel (dag 1 van kwartaal 1, tot laatste dag van het volgende kwartaal). Dit is uiteraard niet wenselijk, maar kun je in uitzonderingssituaties benutten.

Wij hebben 3 leefstijlcoaches, moeten we dan 3 accounts hebben?

Er is een account nodig voor iedereen die toegang moet hebben tot VIPlive. Declaraties worden op persoonlijke AGBcode van de LC gedaan.

Moet je in viplive ook de behandeldossiers bijhouden? Of moet dat in een ander EPD?

Je houdt je behandeldossier bij in je eigen EPD. Via VIPlive kun je bijvoorbeeld wel verslaglegging verzorgen naar de verwijzer of communiceren. Hiervoor verwijzen we ook naar de Handleiding van Vip.

Hoe gaat het in zijn werk als een ingediende declaratie niet door de ZV wordt vergoed?

ROEPNN verzorgt via VIPlive de declaratie naar de verzekering. Wanneer deze afgekeurd wordt kan de leefstijlcoach dit zien in VIPlive. De leefstijlcoach onderzoekt zelf welke oorzaak dit kan hebben en kijkt naar een oplossing.