Veelgestelde vragen

Wat voor organisatievorm is ROEPNN?

Een coöperatie a.u. De coöperatie ROEPNN heeft twee leden, DCG en FKN. De leden van DCG en FKN hebben via de voor die coöperatie geldende stemrechtregeling invloed op de stem van DCG of FKN in de coöperatie ROEPNN.

Wat zijn de voordelen voor mij als leefstijlcoach van deze Zorggroep?

Zorggroep ROEPNN heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten voor de GLI.  Als leefstijlcoach sluit je een onderaannemerscontract met de zorggroep af.  Daardoor zijn er geen machtigingen meer nodig, zijn er geen uitsluitingen meer en hoeft de cliënt niet eerst zelf bij zijn eigen zorgverzekeraar te declareren. Jij declareert aan zorggroep ROEPNN en krijgt via ons uitbetaald. Voor jou als leefstijlcoach geldt dat je nog steeds hetzelfde tarief uitbetaald krijgt, wat je nu ook krijgt, met minder administratieve handelingen rondom het aanmelden en declareren van de deelnemers.

De voordelen nog een keer op een rij:

 • Meer zichtbaarheid van de leefstijlcoaches: 1 aanspreekpunt in 1e lijn namens leefstijlcoaches voor stakeholders
 • Vindbaarheid leefstijlcoaches: website/platform
 • Belangenbehartiger: onderhandelingen en volgbeleid zorgverzekeraars/tarief
 • Kwaliteitsborging: van elkaar leren a.d.h.v. data, verbeteren zorgverlening GLI; delen van de successen, uniforme werkwijze
 • Gesprekspartner en verbinder: verbeteren toeleiding GLI vanuit huisartsen (GHC), ziekenhuizen, bedrijfsartsen, aanspreekpunt gemeente t.b.v. borging GLI lokaal
 • Platform waarin we door de lijnen heen samen kunnen werken: 1 systeem voor verwijzingen, declaraties en kunnen communicere
 • Administratieve lasten zo laag mogelijk houden (declaraties ZV, RIVM)
Moet je als aanbieder van de GLI lid zijn van de DCG of FKN om de GLI te kunnen aanbieden?

Nee, iedere GLI-aanbieder die voldoet aan de voorwaarden kan een contract krijgen met zorggroep ROEPNN. Je hebt alleen invloed op het beleid van zorggroep ROEPNN als je lid bent van DCG of FKN.

 De voorwaarden voor leefstijlcoaches om GLI aanbieder te worden zijn:

 • Geaccrediteerde opleiding tot leefstijlcoach heeft afgerond, en
 • Is geregistreerd in het BLCN, en
 • Voor de GLI die hij uitvoert staat geregistreerd in het specifiek bij deze GLI horend register

OF 

 • BIG geregistreerd is, en
 • Geregistreerd is in het CKR of bij het keurmerk fysiotherapie is opgenomen of in het KP, en
 • Beschikt over aantekening in kwaliteitsregister waaruit blijkt dat hij beschikt over de competenties van een leefstijlcoach, en
 • Voor de GLI die hij uitvoert staat geregistreerd in het specifiek bij deze GLI horend register
Moet ik als leefstijlcoach ook BTW afdragen?

Ja, je bent zelf BTW-plichtig. Hier verandert niets aan met de komst van zorggroep ROEPNN.

Volgen andere verzekeraars de voorwaarden en het tarief van Menzis vanaf 2022?

In 2023 hebben alle zorgverzekeraars het volgverzoek van ROEPNN getekend. 

Wanneer betalen jullie mijn verrichtingen uit?

Zorggroep ROEPNN betaald de leefstijlcoach uit als de betaling van de declaraties bij de zorgverzekeraars bij ROEPNN binnen zijn. VIPLive doet voor ons de declaraties bij de verschillende verzekeraars. VIPLive declareert als het kwartaal voorbij is en wacht ook meestal een halve tot hele maand tot alles goed staat.

Je krijgt de betaling dus gemiddeld 1,5 tot 1 maand na het kwartaal uitbetaald.

 

Voorbeeld

Heb je een intake gezien in januari en je boekt deze in het betreffende kwartaal op de intakedatum in janauri in VIPLive (Q1) dan krijg je deze dus uitbetaald in mei. Dit geldt ook voor een behandelfase die in Q1 valt.

Hoe gaat het in zijn werk als een ingediende declaratie niet door de ZV wordt vergoed?

ROEPNN verzorgt via VIPLive de declaratie naar de verzekering. Wanneer deze afgekeurd wordt kan de leefstijlcoach dit zien in VIPLive. De leefstijlcoach onderzoekt zelf welke oorzaak dit kan hebben en kijkt naar een oplossing.

Hoe kan een deelnemer of huisarts mij vinden?

De huisartsen met wie je nu samenwerkt kunnen jou als leefstijlcoach rechtstreeks benaderen. Bijvoorbeeld via de Zorgvinder van Menzis, via VIPLive of via jouw eigen communicatie. Zorggroep ROEPNN heeft nauw contact met de GHC, zij zullen ook de huisartsen actief informeren over ons bestaan om de toeleiding naar de GLI te verbeteren. 

Hoe gaat het verwijsproces?

De verwijzing voor een GLI deelnemer wordt door de huisarts of praktijkondersteuner digitaal aangemaakt in VIPLive en wordt rechtstreeks naar jou als leefstijlcoach verzonden. Alle huisartsen hebben toegang tot VIPlive en kunnen via deze wijze de clienten voor de GLI rechtstreeks naar de leefstijlcoach verwijzen. Er wordt dus niet naar ROEPNN verwezen.

Een papieren verwijzing of via zorgdomein is niet geldig. Op dit moment wordt er nog gekeken naar een passende manier van verwijzen voor medisch specialisten.

Hoe gaat het declaratieproces?

Je declareert via VIPLive rechtstreeks aan zorggroep ROEPNN en de zorggroep declareert bij de diverse verzekeraars. De leefstijlcoach is zelf verantwoordelijk voor het invoeren van het intake gesprek in VIPLive. Declaraties gedurende het contractjaar dienen zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 3 maanden na de behandeldatum dan wel de sluitingsdatum van het product te worden ingediend. 

Zie ook de handleiding voor het declareren in VIPLive.

Met welk computerprogramma gaat worden gedeclareerd?

Zorggroep ROEPNN werkt met VIPLive.  Dit programma  is bekend bij veel huisartsen in onze provincie. Naast verwijzen kan hierin ook worden gedeclareerd. 

Wij hebben 3 leefstijlcoaches, moeten we dan 3 accounts hebben?

Er is een account nodig voor iedereen die toegang moet hebben tot VIPlive. Declaraties worden op persoonlijke AGBcode van de leefstijlcoach gedaan.

Moet je in VIPLive ook de behandeldossiers bijhouden? Of moet dat in een ander EPD?

Je houdt je behandeldossier bij in je eigen EPD. Via VIPLive kun je bijvoorbeeld wel verslaglegging verzorgen naar de verwijzer of communiceren. Hiervoor verwijzen we ook naar de Handleiding van VIPLive.

Wat moet ik doen als een deelnemer stopt?

Als je deelnemer stopt dan voer je, conform de handleiding, een ‘einde deelname’ in. Je hebt de keuze tussen met of zonder contactmoment. Als de deelnemer bijvoorbeeld na de intake besluit om niet te starten met de GLI dan kies je uiteraard voor einde deelname zonder contactmoment. Je voert dit in direct nadat je de intake hebt geboekt. Of je voert de einde deelname in, in het kwartaal dat de deelnemer stopt. Dat kwartaal wordt nog uitbetaald.

Hoe ga je om met deelnemers die stoppen en weer willen instromen?

Voor deelnemers die tussentijds stoppen (o.a. vanwege zwangerschap of zware operatie) en later weer instromen is het ter beoordeling van de verwijzer en de leefstijlcoach. Deze bepalen of het traject kan worden hervat, of dat een nieuw traject doelmatiger is. In het laatste geval is een nieuwe verwijzing nodig.

Voor vergoeding van de declaratie is het van belang dat er aaneengesloten kwartalen worden gedeclareerd. Het maximale gat tussen 2 contactmomenten kan bijna 6 maanden zijn. 

Mijn vraag staat er niet tussen, waar vind ik meer info?