Wat is Zorggroep ROEPNN?

De zorggroep Regionale Organisatie Eerstelijn Paramedici Noord Nederland (ROEPNN) is een initiatief van Fysio Ketenzorg Noord en Diëtisten Coöperatie Groningen. Wij zijn opgericht als zorggroep om samen de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) in de provincie Groningen en de kop van Drenthe in te kopen via de zorgverzekeraars. De Zorggroep ROEPNN bestaat per 1 januari 2022 en vertegenwoordigt diëtisten en fysiotherapeuten met leefstijlcoach-aantekening en leefstijlcoaches in Noord Nederland.

=
;

We zijn een Zorggroep die paramedici verbindt, versterkt en betere voorwaarden creëert voor stakeholders door zorginkoop. Met de organisatie en inkoop van de GLI legt Zorggroep ROEPNN hier de stevige basis voor, hierop kan verder gebouwd worden met verschillende disciplines en (zorg)producten. We zorgen dat mensen meer eigen regie kunnen nemen op het gebied van gezondheid en gedrag waardoor ze vitaler en gelukkiger worden. Op dit moment zijn er meer dan 70 leefstijlcoaches bij ROEPNN aangesloten om te GLI uit te voeren.

Ambitie

Zorggroep ROEPNN stimuleert en draagt structureel bij om de gewenste transitie naar gezondheidsbevordering te maken. Zorggroep ROEPNN heeft de ambitie om te groeien naar een multidisciplinair platform in Noord Nederland waarop verschillende (para)medische sectoren verenigd zijn. We ondersteunen eerstelijns paramedici bij de organisatie van een constructieve multidisciplinaire samenwerking en bij kwaliteitsvraagstukken. Daarmee bouwen we samen aan een sterk geïntegreerde vraaggerichte zorg.

 

<
;