De zorggroep Regionale Organisatie Eerstelijn Paramedici Noord Nederland (ROEPNN) is een initiatief van Fysio Ketenzorg Noord en de Diëtisten Coöperatie Groningen.

Zorggroep ROEPNN stimuleert en draagt bij om de gewenste structurele verandering naar gezondheidsbevordering te maken.

Zorggroep ROEPNN heeft de ambitie om te groeien naar een multidisciplinair platform in Noord Nederland waarop verschillende (para)medische sectoren verenigd zijn.

Wat is GLI?

De GLI is een leefstijlinterventie waarbij de patiënt advies en begeleiding kan krijgen van een leefstijlcoach, diëtist en fysiotherapeut bij:

  • gezonde voeding en het aanleren van gezonde eetgewoontes;
  • gezond bewegen conform de richtlijn Gezond Bewegen en hoe dit in te passen in het dagelijkse bestaan;
  • het realiseren van de gedragsverandering die nodig is om een gezonde leefstijl te verwerven en te behouden.

Vergoeding

Deelname aan de GLI wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Dit geldt voor alle contactmomenten met de leefstijlcoach, de fysiotherapeut en de diëtist en ook voor de groepsbijeenkomsten. Het eigen risico wordt niet aangesproken. Het eventuele sportabonnement moet de deelnemer wel zelf betalen.

Programma's

Er zijn vier erkende programma’s die worden vergoed vanuit de basisverzekering.

  • Beweegkuur
  • Slimmer
  • Cool
  • Samen Sportief in Beweging.

Inclusiecriteria

Patiënten mogen deelnemen als ze:

  • een BMI hebben vanaf 25 én een risicofactor hebben zoals: Hart en Vaatzieken, Diabetes Mellitus Type 2, slaapapneu of artrose
  • of een BMI hebben vanaf 30 zonder risicofactor
  • en 18 jaar of ouder zijn

De huisarts kan op basis van de toelichting op de beleidsregel GLI een uitzondering maken voor jeugdigen vanaf 16 jaar die een matig verhoogd GGR hebben.

 

Verwijzing

Zowel de huisarts als medisch specialist mogen verwijzen voor de GLI. De verwijzing wordt gedaan naar een leefstijlcoach in de buurt.

Voor Menzis-verzekerden mag een bedrijfsarts ook verwijzen. Het is belangrijk dat de GLI een keuze is van een verzekerde zelf, en bijvoorbeeld niet wordt ingezet als reïntegratietraject.

Vind een GLI programma in de buurt

Patiënten worden het gehele traject begeleid door een leefstijlcoach. Leefstijlcoaches zijn te vinden door te zoeken op ‘Gecombineerde leefstijlinterventie’ via de Menzis Zorgvinder.

Onze samenwerkingspartners